Đặt tên chung chung cho thương hiệu có hiệu quả không?

Nếu như các định luật vật lý là tuyệt đối thì các nguyên tắc đặt tên lại không phải như vậy. Vẫn có những ngoại lệ của nguyên tắc đặt tên. Mặc dù bạn cần tránh những cái tên chung chung, càng tránh xa càng tốt; nhưng vẫn có những thương hiệu thành công với […]

Cách xây dựng thương hiệu phù hợp với sản phẩm, dịch vụ

NHIỀU doanh nghiệp vẫn thường hiểu: một trong các nhiệm vụ chính của công tác marketing là “làm thương hiệu”, là “đánh bóng tên tuổi”, để khách hàng nhận thức được rằng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp là xứng đáng để mua. Tuy nhiên, tác giả của cuốn sách này lại trình bày […]