“Dự án phim của chúng tôi tập trung vào 3 giai đoạn thất bại trong cuộc sống và sự nghiệp, với nhân vật chính là ‘Biết tuốt’. Phim được xây dựng theo cấu trúc 3 hồi phục: mở đầu, phát triển và kết thúc. Trong giai đoạn mở đầu, chúng tôi giới thiệu nhân vật ‘Biết tuốt’ và cuộc sống thường nhật của họ. Giai đoạn phát triển tập trung vào các thất bại mà nhân vật chính phải gặp trong cuộc sống và sự nghiệp, từ đó tạo ra xung đột và hướng dẫn câu chuyện đi vào giai đoạn cuối. Giai đoạn kết thúc sẽ giải quyết mọi nút thắt, giảm dần tính kịch tính và giải quyết các cuộc xung đột trước đó để hoàn thiện bộ phim một cách. Nhân vật ‘Biết tuốt’ sẽ trải qua sự thay đổi tâm lý qua từng giai đoạn thất bại, từ đó tạo ra một câu chuyện phong phú và đầy cảm xúc”