“Dự án thiết kế của chúng tôi tập trung vào công việc tạo ra nhân vật ‘Mụ hàng xóm’, một nhân vật phức tạp với hai mặt: ‘Mụ hàng xóm lắm chuyện’ ; và ‘Mụ hàng xóm xấu xa’. Dự án này hướng tới mục tiêu khám phá sự đa dạng của con người và cách họ nhìn nhận và tương tác với những người xung quanh chúng ta.Trong dự án này, ‘Mụ hàng xóm lắm chuyện’ đại diện cho tò mò, sự quan tâm đến cuộc sống của người khác, trong khi ‘Mụ hàng xóm xấu xa’ có thể hiện thực võ giáp, sự tiêu cực và xâm lấn phạm vi không cần thiết vào cuộc sống riêng tư của người khác.Dự án này không chỉ là một dự án thiết kế mà còn là một nỗ lực để khám phá và truyền đạt những thông điệp sâu sắc về sự đa dạng của con người và cách chúng tương tác với thế giới xung quanh chúng ta. Với dự án này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một sản phẩm thiết kế chất lượng cao, mang đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc về con người và cộng đồng của chúng ta.”