Dự án hoạt hình sắp tới của Dreamnetwork, “Bạn có như bạn nghĩ,” mời người xem vào câu chuyện sâu sắc của “Cuốn sách cuộc đời” nơi mỗi cuộc đời là một câu chuyện độc đáo đang chờ được kể. Hoạt hình này đi sâu vào triết lý rằng cuộc sống của chúng ta giống như những cuốn sách, mỗi trang đều ghi lại những trải nghiệm đầy màu sắc định hình nên con người chúng ta. Dự án nhằm mục đích khám phá hành trình cá nhân của các nhân vật, minh họa suy nghĩ và niềm tin của họ hình thành nên thực tế của họ như thế nào. Thông qua hoạt hình và cách kể chuyện hấp dẫn, dự án sẽ phản ánh sức mạnh của nhận thức và tầm quan trọng của việc nắm bắt câu chuyện của chính mình. Với việc tập trung vào bản chất biến đổi của sự tự nhận thức, “Bạn có như bạn nghĩ” hứa hẹn sẽ là một cuộc khám phá kích thích tư duy về trải nghiệm của con người, khuyến khích người xem xem xét quyền tác giả mà họ nắm giữ đối với câu chuyện cuộc đời của chính họ.