“Dự án phim ‘Con trẻ cần học gì’ là một sáng tạo độc, tập trung vào nhân vật Biết Tuốt, một cậu bé thông minh và chữ chạc. Dự án này hướng tới mục tiêu giáo dục, giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác nhóm, sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua việc làm tham gia sản xuất phim.Trong dự án này, trẻ em sẽ được khám phá và thể hiện ý tưởng, tài năng của mình, đồng thời phát triển kỹ năng đọc tự sự, tư duy, lên kịch bản và xây dựng cốt truyện cho câu chuyện chuyện của mình. Điều này giúp trẻ tự điều chỉnh và tổ chức các ý tưởng của mình một cách logic và có cấu trúc, cũng như phân tích và hiểu biết các yếu tố trong câu chuyện của họ, bao gồm nhân vật, môi trường, sự kiện và vấn đề. Dự án cũng tạo cơ hội cho trẻ em học cách lãnh đạo và chỉ đạo một nhóm, vì công việc sản xuất phim Đòi hỏi sự hợp tác và phân phối hợp lý giữa các thành viên trong nhóm. Dự án phim này không chỉ giáo dục mà còn giải trí, tạo cảm xúc dễ chịu cho người xem, đặc biệt là trẻ em, giúp họ học hỏi thông qua việc xem phim. Với dự án này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một sản phẩm giáo dục chất lượng cao, giúp trẻ em phát triển toàn diện và trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm.”