Dự án phim kể về 5 bạn trẻ thuộc thế hệ Z (sinh từ năm 1997-2012), đang học năm cuối đại học và sắp bước ra xã hội làm việc. Phim theo chân hành trình 5 năm của các bạn từ lúc 20 tuổi cho đến khi 25 tuổi, tập trung vào việc phát triển sự nghiệp theo các hướng khác nhau.Cụ thể, các nhân vật chính bao gồm:

Phim khắc họa chân thực những trăn trở, khó khăn và thách thức mà các bạn trẻ thế hệ Z phải đối mặt khi bước vào đời. Đồng thời cũng thể hiện sự năng động, sáng tạo và khát khao khẳng định bản thân của thế hệ Z thông qua các lựa chọn nghề nghiệp và lối sống đa dạng.