“Dự án thiết kế của chúng tôi tập trung vào công việc tạo ra nhân vật ‘Quàng Thượng’, một nhân độc độc nổi tiếng với câu nói: ‘Chào các con Sen vịnh vào đây. Meo meo’. Dự án này nhắm mục tiêu tạo ra một nhân vật hấp dẫn và đáng nhớ, có thể tạo ra một sức mạnh mạnh mẽ với giả dược.‘Quàng Thượng’ là một nhân vật đầy sức sống, với một cái nhìn sắc hồng và hài hước về thế giới xung quanh. Câu nói của anh ấy, ‘Chào các con Sen philip vào đây. Meow’, không thể chỉ thực hiện sự tự tin và quyết định của anh ấy, mà vẫn tạo ra một hình ảnh độc đáo và đáng nhớ.Dự án này không chỉ là một dự án thiết kế mà còn là một cơ hội để khám phá và truyền đạt những thông điệp sâu sắc thông qua nhân vật ‘Quàng Thượng’. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua dự án này, chúng tôi sẽ tạo ra một sản phẩm thiết kế chất lượng cao, mang đến cho khoáng sản một trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa.”.