Dự án hoạt hình của Dreamnetwork “Lời Tiên Tri Tự Đúng” đưa ra một góc nhìn độc đáo về khái niệm “Cuốn Sách Cuộc Sống” nơi mà sự tồn tại của mỗi cá nhân ẩn dụ là một cuốn sách chứa đầy câu chuyện cá nhân của họ. Hoạt hình này khám phá hiện tượng tâm lý của những lời tiên tri tự ứng nghiệm, cho thấy niềm tin và kỳ vọng mà chúng ta nắm giữ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuộc sống của chúng ta. Dự án sẽ đi sâu vào cuộc sống của các nhân vật, cho thấy niềm tin và sự mong đợi của họ không chỉ định hình câu chuyện cá nhân mà còn có khả năng biến thành hiện thực như thế nào. Thông qua cách kể chuyện hấp dẫn và hoạt hình sống động, “Lời Tiên Tri Tự Đúng” nhằm mục đích thu hút người xem suy ngẫm về sức mạnh của tư duy và tầm quan trọng của việc nhận ra vai trò của niềm tin của chính mình trong việc xây dựng con đường sống của họ. Bộ phim hoạt hình dự kiến ​​sẽ là một hành trình kích thích tư duy, khuyến khích khán giả suy ngẫm xem họ là tác giả của số phận của chính mình đến mức nào.