bạn muốn biết cách bán hàng online đắt hàng hãy tham khảo dịch vụ của bizcare.vn và quay phim  sinh nhật công ty (https://producer.vn/quay-phim-sinh-nhat-cong-ty) để làm bảng giá thiết kế logo